បុគ្គលិកផ្នែកលក់ (កំពុងស្ពឺ)

Company

OPENNET

  

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Fresh Graduate

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

20

Industry

Telecommunication

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

Khmer--
Good   

Age

18 ~ 25

Location

Kampong Speu;

Publish Date

May-03-2016

Closing Date

Jun-02-2016
  - លក់សេវាអិនធឺណេតជូនអតិថិជន តាមយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន
ស្វាគមន៍ចំពោះយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារថ្មី
- ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងនឹងកញ្ចប់អិនធឺណេតជូនអតិថិជន
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- មានទាមទាកម្រឹតវប្បធម៌ខ្ពស់ គ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចធ្វើបាន ក្រុមហ៊ុននឹងបង្រៀនបន្ថែម។

អត្ថប្រយោជន៍

- ទទូលបានប្រាក់ខែចាប់ពី 150 ដុល្លាររហូតដល់ 300​ដុល្លារ
- ទទូលបាន Bonus ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
- សម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់លិខិតសរសើរ និង​អត្ថប្រយោជន៍ទៅលើលិខិតសរសើរ
- ទទួលបានឱកាសក្នុងការដំឡើងឋានៈ
- ដំណើរកម្សាន្តនិង​ ពិធីជប់លាងប្រចាំឆ្នាំ

  - លក់សេវាអិនធឺណេតជូនអតិថិជន តាមយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន
ស្វាគមន៍ចំពោះយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារថ្មី
- ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងនឹងកញ្ចប់អិនធឺណេតជូនអតិថិជន
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- មានទាមទាកម្រឹតវប្បធម៌ខ្ពស់ គ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចធ្វើបាន ក្រុមហ៊ុននឹងបង្រៀនបន្ថែម។

អត្ថប្រយោជន៍

- ទទូលបានប្រាក់ខែចាប់ពី 150 ដុល្លាររហូតដល់ 300​ដុល្លារ
- ទទូលបាន Bonus ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
- សម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់លិខិតសរសើរ និង​អត្ថប្រយោជន៍ទៅលើលិខិតសរសើរ
- ទទួលបានឱកាសក្នុងការដំឡើងឋានៈ
- ដំណើរកម្សាន្តនិង​ ពិធីជប់លាងប្រចាំឆ្នាំ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr veasna kim

Phone

096 / 088 777 1917

Email

[email protected]

Website

http://www.opennet.com.kh

Address

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh