តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ដែល​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​បំផុត​នៃ​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន​បែប​សាមញ្ញ​

តា​រា​​ស្រី​​ដែល​​បង្កើត​​ស្តាយ​​និង​​របៀប​នៃ​​ការ​ផាត់​​មុខ​​បែប​​ធម្ម​ជាតិ​​សា​មញ្ញ​​តែ​​គួរ​​ឱ្យ ​​ស្រ​លាញ់​​តាម​​បែប​​ធម្ម​ជាតិ​​ដ៏​​ស្រស់​​ស្អាត​​នោះ​ ​ធ្វើ​​ឱ្យ​​អ្នក​​គាំ​​ទ្រ​​នាំ​​គ្នា​​សរ​សើរ​និង​​និយាយ​​អំពី​​ការ​​តុប​​តែង​​ខ្លួន​រ​បស់​​ពួក​​គេ​​។​ខាង​ក្រោម​​នេះ​​ជា​​រូប​​ភាព​​តា​រា​​ស្រី​​ល្បីៗ​​របស់​​កូរ៉េ​​ខាង​​ត្បូង​​​​តុប​តែង​ខ្លួន​បែប​​សា​មញ្ញ​​៕​​​​​​​
តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ដែល​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​បំផុត​នៃ​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន​បែប​សាមញ្ញ​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ដែល​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​បំផុត​នៃ​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន​បែប​សាមញ្ញ​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ដែល​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​បំផុត​នៃ​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន​បែប​សាមញ្ញ​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ដែល​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​បំផុត​នៃ​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន​បែប​សាមញ្ញ​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ដែល​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​បំផុត​នៃ​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន​បែប​សាមញ្ញ​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ដែល​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​បំផុត​នៃ​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន​បែប​សាមញ្ញ​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ដែល​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​បំផុត​នៃ​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន​បែប​សាមញ្ញ​

រូបភាពដោយ៖ កញ្ញា