គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​

6 Videos


ថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីហោះហើរដើរកម្សាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយលើទឹកដីប៉ែកអឺរ៉ុបរួចមក គេកត់សម្គាល់ឃើញនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោក ជា វិបុល និង ពិធីការិនី គង់ សុជាតិ បានបង្ហោះរូបភាព ក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពដ៏សែនផ្អែមល្ហែម និង ស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នា រួមនឹងក្រុមគ្រួសារជាច្រើន ដែលមើលទៅហាក់មានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ ។

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺ រូបថតពិសេសៗ រួមនឹងទិដ្ឋភាពដ៏រ៉ូមែនទិករបស់អ្នកនាង គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ពិតជាបង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ ដោយគូស្វាមីមួយគូនេះ បានផ្តិតយកទិដ្ឋភាពស្អាតៗជាច្រើនក្នុងទឹកដីសម្បូរម៉ាកទឹកអប់ល្បីៗ រួមនឹងកន្លែងអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ៕ សាកល

គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​
គង់ សុជាតិ និង ស្វាមី ចងក្រង​ទិដ្ឋភាព​ពិសេសៗ​នៅ​បារាំង​