ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​បង្ហាញ​របាយ​​​ទឹកភ្លៀង

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​បង្ហាញ​របាយ​​​ទឹកភ្លៀងភ្នំពេញ​ ៖ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣ ​ខែ​ឧសភា​នេះ​ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​​ បាន​បង្ហាញ​របាយ​​​ទឹក​ភ្លៀង​ ដែល​បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​រយៈពេល​២៤​ម៉ោង (​គិត​ចាប់ពី​ម៉ោង​​៧​ព្រឹក​ ថ្ងៃ​ទី​០២ ​ដល់​ម៉ោង​០៧​ព្រឹក ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ ២០១៦) ៖​​

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​បង្ហាញ​របាយ​​​ទឹកភ្លៀង