តើអ្នកដឹងពី អក្សរកាត់ និង​វាក្យស័ព្ទ​ទំនើប លើ​អ៊ីនធឺណេត​អស់​ហើយ​ឬនៅ?

សម័យទំនើប យុវវ័យនិយមអ្វីៗដែលថ្មីៗប្លែកៗ ទាំងសម្ភារៈ របៀបរស់នៅ និងពាក្យសម្ដីជាដើម។ ក្នុងសង្គមអ៊ីនធឺណេត ដ៏មមាញឹក ការជជែកកម្សាន្ដ (Chat) និងការទាក់ទងគ្នាដោយការដាក់វាចាផ្សេងៗ ជាផ្នែកមួយដែលយុវវ័យតែងប្រើប្រាស់ជាទៀងទាត់។ ក្នុងការជជែកកម្សាន្ដបែបនេះ ជាទូទៅពួកបស្ចឹមប្រទេសនិយមប្រើប្រាស់ អក្សរកាត់មានបង្កប់អត្ថន័យ ដែលធ្វើបែបនេះពួកគេអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានលឿន និងកាន់តែងាយស្រួល។

ខេមបូមេក សូមនាំយកនូវ អត្ថន័យ នៃអក្សរកាត់ ដែលលោកអ្នកតែងជួបជាញឹកញាប់លើ អ៊ីនធឺណេតមកបង្ហាញជូន៖

BTW : By the way
FWIW : For what it’s worth
TTYL : Talk to you later
FYI@ : For your information
W8 : Wait
Urs : Yours
WTH : What the hell?
HAND : Have a nice day
RUP : Read-up please
DoB : Date of Birthday
PBB : Parents behind back
SAR : Sent as received
ASAP : As soon as possible
OMG : Oh… My God
Plz : Please
HBD : Happy Birthday
*WS : Wrongly sent
BRB/BBS/BBL : Be right back / Be bake soon / Be back later
BF : Best Friend / Boyfriend
TYAL : Thank you a lot
CUL : See you later
IMHO : In my humble opinion
Sry.PB : Sorry. Personally busy
<3 : Love
ASL : Age, Sex, Location
^5 : High-five
MYOB : Mind your own business
K : Okay
ROFL : Rolling on the floor laughing
J4F : Just for fun
Y? : Why?
OTW : On the way
LOL : Laughing out loud
Zzzz… : Sleeping or bores

ដោយ៖ NEA
ប្រភព៖ ChennaiDreams


  • តើអ្នកដឹងពី អក្សរកាត់ និង​វាក្យស័ព្ទ​ទំនើប លើ​អ៊ីនធឺណេត​អស់​ហើយ​ឬនៅ?已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/03  Category:វីដេអូ
Tags: