សេរីភាព​សារព័ត៌មាននៅ​កម្ពុជានាំមុខគេ

6 Videos


ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា នាឆ្នាំនេះ ក្រោមប្រធានបទ«សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ជាសិទ្ធិរបស់អ្នក»គឺរៀបចំដោយ អង្គការUNESCO អង្គការOHCHR ដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ វិទ្យាស្ថានសារគមនាគមន៍កម្ពុជានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្នភ្នំពេញ ក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងសមាគមកម្ពុជាកាពារអ្នកកាសែត នៅសណ្ឋាគារ CAMBODIANA ។

សេរីភាព​សារព័ត៌មាននៅ​កម្ពុជានាំមុខគេ

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងក្រសួងព័ត៌មាន បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រមសីលធម៌ គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អ សម្រាប់ការពារអ្នកកាសែត។ អ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែន បានផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាន នៅកម្ពុជា ពី១៣៩ កាលពីឆ្នាំ២០១៥ មក១២៨ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម១៨០ប្រទេស ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់លេខ១ ខាងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្លុកអាស៊ាន។

ទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជមួយចំនួន បានលើកឡើងថា សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពណ៌ប្រផេះនៅឡើយ មានន័យថា ពុំទាន់មានលក្ខណល្អប្រសើរនៅឡើយទេ៕ ហេង ចំណូល

សេរីភាព​សារព័ត៌មាននៅ​កម្ពុជានាំមុខគេ
សេរីភាព​សារព័ត៌មាននៅ​កម្ពុជានាំមុខគេ
សេរីភាព​សារព័ត៌មាននៅ​កម្ពុជានាំមុខគេ
សេរីភាព​សារព័ត៌មាននៅ​កម្ពុជានាំមុខគេ
សេរីភាព​សារព័ត៌មាននៅ​កម្ពុជានាំមុខគេ
សេរីភាព​សារព័ត៌មាននៅ​កម្ពុជានាំមុខគេ
សេរីភាព​សារព័ត៌មាននៅ​កម្ពុជានាំមុខគេ