ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

តារា​សម្ដែង​ឯក​ក្នុង​ភាពយន្ត​ថៃ​ម្នាក់​ៗ​​សុទ្ធ​តែ​មាន​ចំណូល​ខ្ពស់​និង​​ជីវភាព​ធូរធារ ដូច្នេះ​ហើយ​ជីវិត​រស់​នៅ​ពួក​គេ​ក៏​ស៊ីវិល័យ​ទៅ​តាម​នោះ​ដែរ។ សម្រាប់​ប្រិយមិត្ត​ដែល​ចង់​ដឹង​ពី​ការ​រស់​នៅ​របស់​តារា​ល្បី​ៗ​ថៃ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ Sabay សូម​បង្ហាញ​រូបភាព​ខ្លះ​ពី​ផ្ទះ​វីឡា​របស់​តារា​ជួរ​មុខ​ចំនួន​៥​រូប ដែល​ផ្ទះ​មួយ​ៗ​តម្លៃ​ចាប់​ពី​ ១០លាន​បាត (ជិត​៣០ម៉ឺន​ដុល្លារ) ​ឡើង​ទៅ។​​​​

 

ផ្ទះ​របស់ Aum Patchrapa

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ផ្ទះ​របស់ Jui Warattaya

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​ ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ផ្ទះ​របស់ Kimberly

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ផ្ទះ​របស់ Bella Ranee

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ផ្ទះ​របស់ Taew Nattapohn

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​  ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចូល​មើល​​ផ្ទះ​វីឡា​ស្ដុកស្ដម្ភ​របស់​​តារា​ឯក​ស្រី​ថៃ​៥​រូប​

 

ចុចអាន៖បណ្ដុំ​ម៉ូដ​ប្លែក​ៗ​និង​សិចស៊ី​កប់​របស់ Aum Patcharapa

ចុចអាន៖១០​ឈុត​រាត្រី​សមោ​សរ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ពី Kimberley

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ sanook