ប្រយ័ត្ន​ជាមួយ​សកម្មភាព​ចិន អាមេរិក​និង ឥណ្ឌា ពិភាក្សា​ជម្លោះ​ប្រឆាំង​នាវាមុជទឹក

ក្រុង​ញូវដែលីៈ ក្រុមមន្ត្រី​យោធា បាន​និយាយថា ឥណ្ឌា និង​អា មេ​រិ​ក កំពុង​ស្ថិតក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា ដើម្បី​ជួយ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក តាមដាន​ក្រុម​នាវាមុជទឹក​នៅក្នុង​មហាសមុទ្រ​ឥណ្ឌា ជា​ទង្វើ​មួយ ដែល​អាច​រឹតបន្តឹង​ថែមទៀត​នូវ​ទំនាក់ទំនង​ការពារជាតិ​រវាង​ក្រុង​ញូវដែលី និង​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន ខណៈ​ចិន​បង្កើន​សកម្មភាព​ន