ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​កសិករ​ដាំ​ពូជ​ស្មៅ​ពន្លូត​ល​ក្ខ័ នៅ​ភូមិ​ក្រូច ឃុំ​កន្សោម​អក ​

ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​កសិករ​ដាំ​ពូជ​ស្មៅ​ពន្លូត​ល​ក្ខ័ នៅ​ភូមិ​ក្រូច ឃុំ​កន្សោម​អក ​ព្រៃវែង ៖ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ លោក ចិន វិសាល ប្រធាន​ការិយាល័យ​ផលិត​កម្ម និង​បសុព្យាបាល​ខេត្ត​ព្រៃវែង បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ពិនិត្យ​កសិករ​ដាំ​ពូជ​ស្មៅ​ពន្លូត​ល​ក្ខ័ នៅ​ភូមិ​ក្រូច ឃុំ​កន្សោម​អក ស្រុក​កំពង់ត្របែក ខេត្ត​ព្រៃវែង ដែល​បានការ​ឧបត្ថម្ភ​ស្មៅ​ពី​ការិយាល័យ​ផលិតកម្ម និង​បសុព្យាបាល​ខេត្ត សម្រាប់​ជួយ​ដល់​កសិករ​ដែល​ចិញ្ចឹម​គោ ជាពិសេស​ពូជ​ស្មៅ​នេះ​មាន​វីតាមីន​ច្រើន ពេល​គោ ក្របី​ស៊ី មាន​សុខ​ភាព​ល្អ ហើយ​ធំធាត់​លឿន​ទៀត​។​

ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ចិញ្ចឹម​គោ ក្របី​ ច្រើន យើង​អាច​ដាំ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​គោ ក្របី និង​ចំណេញ​ពេលវេលា អាច​លក់ដូរ​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រួសារ​បាន​៕​ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​កសិករ​ដាំ​ពូជ​ស្មៅ​ពន្លូត​ល​ក្ខ័ នៅ​ភូមិ​ក្រូច ឃុំ​កន្សោម​អក ​

ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​កសិករ​ដាំ​ពូជ​ស្មៅ​ពន្លូត​ល​ក្ខ័ នៅ​ភូមិ​ក្រូច ឃុំ​កន្សោម​អក ​