មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ តារា​ម៉ូ​ដែល​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ក្រោយ​បែកបាក់​ស្នេហា​មួយឆ្នាំ​

6 Videos


នាង Chanelle Hayes គឺជាតារាម៉ូដែលស្រីមានរូបរាងដ៏សិចស៊ីម្នាក់កាលពីមុនឆ្នាំ ២០១៥ តែក្រោយពីពិបាកចិត្ត ព្រោះតែបែកបាក់ស្នេហាមក នាងលែងខ្វល់ពីការតមអាហារអ្វីទាំងអស់ រហូតដល់ពេលនេះ គេមើលនាងសឹងតែមិនស្គាល់ ។

នាងក៏បានប្រាប់ថា ក្រោយពីចែកផ្លូវស្នេហ៍ជាមួយមិត្តប្រុសកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ មក នាងកើតទុក្ខយ៉ាងខ្លាំង រហូតលែងខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ សូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់នាង ហើយនាងមានតែរើសយកវិធីហូបអាហារតាមទំនើងចិត្ត ដើម្បីអាចបំភ្លេចរឿងរ៉ាវដែលកន្លងហួសបាន ។ នាងក៏បានប្រាប់ដែរថា នាងមានការសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះដែរ តែនាងនឹងខំប្រឹងតាមយករូបរាងនាងកាលពីមុនមកវិញ ៕ ថាវរិទ្ធ

មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ តារា​ម៉ូ​ដែល​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ក្រោយ​បែកបាក់​ស្នេហា​មួយឆ្នាំ​
មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ តារា​ម៉ូ​ដែល​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ក្រោយ​បែកបាក់​ស្នេហា​មួយឆ្នាំ​
មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ តារា​ម៉ូ​ដែល​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ក្រោយ​បែកបាក់​ស្នេហា​មួយឆ្នាំ​
មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ តារា​ម៉ូ​ដែល​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ក្រោយ​បែកបាក់​ស្នេហា​មួយឆ្នាំ​
មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ តារា​ម៉ូ​ដែល​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ក្រោយ​បែកបាក់​ស្នេហា​មួយឆ្នាំ​
មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ តារា​ម៉ូ​ដែល​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ក្រោយ​បែកបាក់​ស្នេហា​មួយឆ្នាំ​
មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ តារា​ម៉ូ​ដែល​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ក្រោយ​បែកបាក់​ស្នេហា​មួយឆ្នាំ​
មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ តារា​ម៉ូ​ដែល​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ក្រោយ​បែកបាក់​ស្នេហា​មួយឆ្នាំ​