១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន

ទិវា​សេរីភាព​​សារព័ត៌មាន​ពិភព​លោក​​​​ត្រូវ​បាន​​​​​ប្រារព្ធ​​​​ឡើង​​​​​​នា​​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​​ឧសភា​ ​​​​ឆ្នាំ​២០១៦​​​ម្សិលមិញ។ ដើម្បី​រំលឹក​ពី​ថ្ងៃ​សំខាន់​​​នោះ​ ថ្មី​ៗ​នេះ​សារព័ត៌មាន​​អង់គ្លេស​ Reuters បាន​​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​មួយ​ចំនួន​អំពី​កិច្ច​ការងារ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​​​ ដែល​បាន​​ប្រឈម​​​នឹង​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​​ផ្សេង​ៗ​​​​​​ក្នុង​សង្គម​​ដើម្បី​ពាំនាំ​ព័ត៌មាន​ពិត​ៗ​​​ជាក់​ស្តែង​ជូន​សាធារណជន​៖

 

១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
១១​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ទុក្ខ​លំបាក​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដើម្បី​នាំ​រឿង​ពិត​ជូន​សាធារណជន
 

ចុចអាន៖ សារព័ត៌មាន​​ល្បី​ៗ​​ពិភព​លោក​ ​​​ចុះ​ផ្សាយ​​​ព្រោង​ព្រាត​​ពី​ដំរី​​តំបន់​អង្គរ​ស្លាប់​​

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ reuters​​​​​​​​