ព្រះកាយច័ន្ទ ចុះ​ពី​ឡាន​មក​ទិញ​ម្ជូរ​ញ៉ាំតាម​ផ្លវ

គ្រឿង​ម្ជូរ​ជា​ចំណី​ដែល​មនុស្ស​ស្រី​ចូលចិត្ត​បំផុត ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​នារី​ៗ​សាមញ្ញ​ដទៃ​ទៀត​ដែរ​នោះ​តារា​ចម្រៀង និង​ជា​តារា​សម្ដែង ព្រះកាយច័ន្ទ ត្រូវគេ​ប្រមាញ់​បាន នាង​ បាន​ចុះ​ពី​ឡាន​មក​ទិញ​ម្ជូរ​ញ៉ាំ​នៅ​ម្ដុំ​វត្ត​ភ្នំ។

 

ក្នុង​រូបភាព ៥ សន្លឹក​ខាង​ក្រោម​ បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា​ តារា​ស្រី​ខាង​លើ​បាន​ឈរ​រង់ចាំ​ទិញ​ចំណី​ម្ជូរ​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដទៃ​ទៀត ហើយ​បើ​តាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​អ្នក​រកស៊ី​នៅ​ម្ដុំ​ៗ​នោះ​ ក៏​បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ពី​មុន​ធ្លាប់​ឃើញ​តារា​សម្ដែង​ស្រី​រូប​នោះ​ មក​ទិញ​ស្វាយ​បួន​ប្រាំ​ដង​ហើយ​ដែរ។

 

 

ព្រះកាយច័ន្ទ ចុះ​ពី​ឡាន​មក​ទិញ​ម្ជូរ​ញ៉ាំតាម​ផ្លវ

 

ព្រះកាយច័ន្ទ ចុះ​ពី​ឡាន​មក​ទិញ​ម្ជូរ​ញ៉ាំតាម​ផ្លវ

 

ព្រះកាយច័ន្ទ ចុះ​ពី​ឡាន​មក​ទិញ​ម្ជូរ​ញ៉ាំតាម​ផ្លវ

 

ព្រះកាយច័ន្ទ ចុះ​ពី​ឡាន​មក​ទិញ​ម្ជូរ​ញ៉ាំតាម​ផ្លវ

 

ព្រះកាយច័ន្ទ ចុះ​ពី​ឡាន​មក​ទិញ​ម្ជូរ​ញ៉ាំតាម​ផ្លវ

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី