ក្រសួងទេសចរណ៍សូមប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដើម្បីទៅចូលរួម ប្រកួតជំនាញអាស៊ានលើកទី១១ ផ្នែកចុងភៅ និងសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាន

ភ្នំពេញ:
ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈកម្មាធិការជាតិអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ បានជម្រាបជូនដល់ ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ សាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ អ្នកជំនាញទេសចរណ៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធជ្រាបថា៖ ក្រសួងទេសចរណ៍សូមប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដើម្បីទៅចូលរួម ប្រកួតជំនាញអាស៊ានលើកទី១១ ផ្នែកចុងភៅ និងសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាន ដែលនឹងប្រារព្ធរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩-២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

សូមរំលឹកថានេះជាលើកទី៣ដែលក្រសួងទេសចរណ៍បានចូលរួមប្រកួតជំនាញអាស៊ាន ដោយលើកទី១នៅ ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយឆ្នើម ផ្នែកចំអិនម្ហូប ចំនួន០១ រីឯលើកទី២នៅប្រទេសវៀតណាម ឆ្នាំ២០១៤ ទទួលបានមេដាយឆ្នើមផ្នែកចំអិនម្ហូប ចំនួន០២។
ក្រសួងទេសចរណ៍សូមប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន-បេក្ខនារីំ ចំនួន០៤រូប ដើម្បីចូលរួមប្រកួតជំនាញអាស៊ានលើកទី១១ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦នេះលើវិញ្ញាសានៃជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ចំនួន០២ គឺជំនាញចុងភៅ ០២រូប និងជំនាញសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាន ០២រូប។ (ពត៌មានលំអិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង លេខ១៥២ សជណ.អទច ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍)។
ក្រសួងទេសចរណ៍សូមប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដើម្បីទៅចូលរួម ប្រកួតជំនាញអាស៊ានលើកទី១១ ផ្នែកចុងភៅ និងសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាន

ក្រសួងទេសចរណ៍សូមប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដើម្បីទៅចូលរួម ប្រកួតជំនាញអាស៊ានលើកទី១១ ផ្នែកចុងភៅ និងសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាន