រឿងពុះដីវិហារឥស្លាមបឹងកក់៖ មេដឹកនាំខ្មែរឥស្លាមម្នាក់ ត្រូវតុលាការកោះ ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃ10ឧសភា

ភ្នំពេញ:

លោក អះម៉ាត់ យ៉ះយ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច ត្រូវបានលោកអូស្មាន ហាស្សាន់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ ប្តឹងពីបទ បរិហារក្តេរ៍ជាសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធលើករណីពុះដីវិហារបឹងកក់ ។
តុលាការសាលាដំបូងរាជធានី កោះហៅលោកអះម៉ាត់ យ៉ះយ៉ា ទៅបំភ្លឺនៅរសៀលថ្ងៃទី10 ឧសភា វេលាម៉ោង 2:30។