ភូមិ “​ខ្មោច​” ដែលមាន​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​គត់​រស់នៅ​

លោក Liu Shengjia រស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងភូមិ រួមនឹង “មិត្តស្រី” ២ – ៣ ក្បាល របស់លោកគឺ សត្វពពែ ប៉ុណ្ណោះ

អាចថាលោក Liu ជាបុរសម្នាក់គត់រស់នៅឯកាលើពិភពលោក ហើយក៏ជាពលរដ្ឋម្នាក់គត់នៅភូមិ “ខ្មោច” Xuenshanshe នាខេត្ត Gansu ប្រទេសចិន ។

មុននេះ ១០ ឆ្នាំ ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះ បានចាកចេញជាបណ្តើរៗ ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងរស់នៅ ព្រោះតែលក្ខណៈធម្មជាតិនៅភូមិនេះ វាលំបាកហួសហេតុ ។ ប៉ុន្តែ លោក Liu សំរេចចិត្តបន្តរស់នៅក្នុងភូមិ ព្រោះមានម្តាយឈឺធ្ងន់ ។

ក្នុង១ថ្ងៃៗ លោកត្រូវដើររយៈចម្ងាយមួយឆ្ងាយ ទើបអាចនាំយកទឹកមកផឹក និងទិញម្ហូបអាហារ ។ ពេលនេះ លោកនៅសល់តែពពែ១ក្បាល ចាត់ទុកជាមិត្តភក្តិ ៕

ភូមិ “​ខ្មោច​” ដែលមាន​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​គត់​រស់នៅ​ ភូមិ “​ខ្មោច​” ដែលមាន​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​គត់​រស់នៅ​ ភូមិ “​ខ្មោច​” ដែលមាន​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​គត់​រស់នៅ​

ភូមិ “​ខ្មោច​” ដែលមាន​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​គត់​រស់នៅ​