​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

ថៃ​ ​បាន​ក្លាយ​ជា​បណ្ដុំ​ទី​ផ្សារ​ធំ​បំផុត​នៅ​អាស៊ី​ ​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​ផលិត​ផល​គ្រឿង​សម្អាង​ ​និង​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិក​គ្រប់​ប្រភេទ​ ​ដែល​នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន​បរទេស​ជា​ច្រើន​និយម​មក​ទិញ​ផលិត​នានា​ពី​ប្រទេស​នេះ​។​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

ប៉ុន្តែ​ទោះ​ជា​មាន​ភាព​សម្បូរ​បែប​ខាង​ផលិត​ផល​យ៉ាង​ណា​ ​ប្រសិន​បើ​ទិញ​មិន​ត្រូវ​ទីផ្សារ​​នោះ​ប្រិយមិត្ត​ពិត​ជា​ត្រូវ​អាជីវករ​នៅ​ទី​នោះ​លក់​ផលិត​ឲ្យ​ក្នុង​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​ទីផ្សារ​ជា​មិន​ខាន​។​ ​តែ​កុំ​បារម្មណ៍​ ​ប្រសិន​ប្រិយមិត្ត​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​ ​នៅ​ទី​នោះ​ ​Sabay​​​ ​សូម​ណែនាំ​នូវ​ផ្សារ​មួយ​ឈ្មោះ​ថា​ ​MBK​​​ ដែល​តម្លៃ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​ ​នៅ​ទីនោះ​ ​គឺ​មាន​តម្លៃ​ទាប​ជាង​ផ្សារ​នានា​ក្នុង​ទីក្រុង​បាងកក​ដល់​ទៅ​ជាង​ ​៤០%​។​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​ទៅ​លេង​ថៃ​ ​ចង់​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​​តម្លៃ​ទាប​ ​កុំ​ភ្លេច​ផ្សារ​ ​MBK​ ​

 

​អាន​បន្ត​ ​៖​ ​តម្លៃ​សិក្សា​ មហាវិទ្យាល័យ​បច្ចេកវិទ្យា​វិស្វកម្ម​កំពូល​ទាំង​ ១០​ នៅ​​អាស៊ី​

 

អត្ថបទ​ ​៖ ​រដ្ឋ​