មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាបថ្នាំ និង​ចាប់​ចំណាំង​ផ្លាត​លើ​បេតុង​ទ្រូងផ្លូវ វិថី​ព្រះ​មុនី​រ៉េត​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាបថ្នាំ និង​ចាប់​ចំណាំង​ផ្លាត​លើ​បេតុង​ទ្រូងផ្លូវ វិថី​ព្រះ​មុនី​រ៉េត​ភ្នំពេញ​ ៖ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរណ៍​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​កាត់បន្ថយ​នូវ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផង​នោះ​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាននិងកំពុង​លាបថ្នាំ និង​ចាប់​ចំណាំង​ផ្លាត​លើ​បេតុង​ទ្រូងផ្លូវ វិថី​ព្រះមុនីរ៉េត ចាប់ពី​អាងទឹក​ស្តា​ត​អូឡាំពិក​ដល់​ស្ពាន​អាកាស​ស្ទឹងមានជ័យ។​

នេះ​បើ​តាម​ការ​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​សង្គម​ហ្វេ​ស​បុក​របស់​លោក ប៉ា សុជាតិ​វង្ស​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដោយ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​សង្គម​នេះ​បាន​សរសេរ​ថា “​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​និង​កំពុង​លាបថ្នាំ និង​ចាប់​ចំណាំង​ផ្លាត​លើ​បេតុង​ទ្រូងផ្លូវ វិថី​ព្រះ​មុនី​រ៉េត ចាប់ពី​អាងទឹក​ស្តា​ត​អូឡាំពិក​ ដល់​ស្ពាន​អាកាស​ស្ទឹងមានជ័យ​”៕​
មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាបថ្នាំ និង​ចាប់​ចំណាំង​ផ្លាត​លើ​បេតុង​ទ្រូងផ្លូវ វិថី​ព្រះ​មុនី​រ៉េត​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាបថ្នាំ និង​ចាប់​ចំណាំង​ផ្លាត​លើ​បេតុង​ទ្រូងផ្លូវ វិថី​ព្រះ​មុនី​រ៉េត​
មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាបថ្នាំ និង​ចាប់​ចំណាំង​ផ្លាត​លើ​បេតុង​ទ្រូងផ្លូវ វិថី​ព្រះ​មុនី​រ៉េត​