សត្វ​ត្រី​សមុទ្ទ​រាប់​ម៉ឺន​តោន​បាន​ងាប់​នៅ​តាម​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​ប្រទេស​ឈីលី​

សត្វ​សមុទ្រ​ជា​ច្រើន​ដែល​បាន​ងាប់​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​រសាត់​អណ្ដែត​ទៅ​​ដល់​ឆ្នេរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ប្រទេស​ឈីលី​ក្នុង​នោះ​មាន​ត្រី​បាឡែន, ត្រី​សាលម៉ុន, ត្រី​សាឌីន និង​គ្រំ​សមុទ្រ​ផង ​បាន​ងាប់​ដោយ​សារ​តែ​អាកាស​ធាតុ​ក្ដៅ​បង្ក​ឡើង​ដោយ​សារ​តែ​បាតុភូត​​ធម្មជាតិ El Nino។