អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​នេះ​តួ​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង “Descendent of the Sun” Song Joong Ki បាន​មក​ដល់​ប្រលាន​យន្តហោះ​បាងកក​អន្តរជាតិ ប្រទេស​ថៃ​ និង​មាន​ការ​ស្វាគមន៍​យ៉ាង​ច្រើន​កុះករ​ពី​​អ្នក​គាំទ្រ​នៅ​ទី​នោះ។

​​

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

Song Joong Ki មក​ប្រទេស​ថៃ​ដើម្បី​ជួប​ជុំ​អ្នក​គាំទ្រ (2016 Song Joong Ki Asia Tour Fan Meeting in Bangkok) ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៧ ខែ​ឧសភា វេលា​ម៉ោង ៦ ល្ងាច ខាង​មុខ​នេះ៕

 

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

 

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

 អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

អ្នក​គាំទ្រឡើង​ស្ទះ​ណែន ពេល Song Joong Ki មក​ដល់​ថៃ​យប់​មិញ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ SAMEDY
ប្រភព៖ Kapook