សាលារាជធានី មិនអនុញ្ញាតអោយប្រជាពលរដ្ឋ យុវជន និងស្ត្រី ហែរញត្តិដាក់ជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុក រលួយ នៅថ្ងៃទី7 ខែឧសភា 

ភ្នំពេញ:
សាលារាជធានីភ្នំពេញ មិនអនុញ្ញាតអោយប្រជាពលរដ្ឋ យុវជន និងស្ត្រី ប្រមាណជាង2000នាក់ ហែរញត្តិដាក់ជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅថ្ងៃទី7 ខែឧសភា នោះទេ។ នៅក្នុងលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងករណីមានការជួបជុំគ្នា ដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវសាធារណៈ ឬអនុវត្តផ្ទុយពីអង្គប្រជុំដែលបណ្តាលអោយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។

សាលារាជធានី មិនអនុញ្ញាតអោយប្រជាពលរដ្ឋ យុវជន និងស្ត្រី ហែរញត្តិដាក់ជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុក  រលួយ នៅថ្ងៃទី7 ខែឧសភា