ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ ទើប​ដឹង​ថា​អ្នក​ម្ដាយ​​គ្រប់​រូប ខំ​​ដើម្បី​កូន​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា!

អ្នក​ម្តាយ​គ្រប់​រូប​ភាគ​ច្រើន​​មិន​ដែល​បាន​សម្រាក​គ្រប់​គ្រាន់​នោះ​ទេ ទោះ​ជា​ត្រូវ​នឿយ​ហត់ អស់​កម្លាំង​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា​ក្ដី ក៏​នៅ​តែ​តស៊ូ​ធ្វើ​​ការ​ងារ​​​ទាំង​​យប់​ថ្ងៃ ទាំង​ក្នុង​ផ្ទះ ​ក្រៅ​ផ្ទះ ​រក​ទទួល​ទាន​ និង​រក​ប្រាក់​កាក់​​ដើម្បី​យក​មក​ផ្គត់​ផ្គង់​ជីវភាព​គ្រួសារ​  ​ត្រូវ​ថែ​ទាំ​កូន ស្វាមី និង ភារកិច្ច​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​អ្នក​ម្តាយ​នៅ​បន្ត​ធ្វើ​មិន​ទាន់​អស់​នៅ​ឡើយ។  ​

 

រូបភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទំហំ​ទឹក​ចិត្ត​ម្ដាយ​ដែល​ខិត​ខំ​មិន​ដែល​ហ៊ាន​សម្រាក ដើម្បី​កូន​និង​​​​គ្រួសារ៕

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ ទើប​ដឹង​ថា​អ្នក​ម្ដាយ​​គ្រប់​រូប ខំ​​ដើម្បី​កូន​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា!

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ ទើប​ដឹង​ថា​អ្នក​ម្ដាយ​​គ្រប់​រូប ខំ​​ដើម្បី​កូន​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា!

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ ទើប​ដឹង​ថា​អ្នក​ម្ដាយ​​គ្រប់​រូប ខំ​​ដើម្បី​កូន​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា!

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ ទើប​ដឹង​ថា​អ្នក​ម្ដាយ​​គ្រប់​រូប ខំ​​ដើម្បី​កូន​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា!

 

ឃើញ​រូបភាព​ទាំង​នេះ ទើប​ដឹង​ថា​អ្នក​ម្ដាយ​​គ្រប់​រូប ខំ​​ដើម្បី​កូន​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា!

 

 

ចុច​អាន៖ ៧៣​ឆ្នាំ​ហើយ​នៅ​ឡើយ​លក់​នំ​ចិញ្ចឹម​ចៅ​ប្រុស​ឲ្យ​បាន​រៀន​សូត្រ

 

អត្ថបទ៖ រក្សា