លោក សុខ ឥសាន បាន​ចូល​ទៅ​ដល់​តុលាការ​ហើយ ដើម្បី​បំភ្លឺ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​របស់​ខ្លួន

លោក សុខ ឥសាន បាន​ចូល​ទៅ​ដល់​តុលាការ​ហើយ ដើម្បី​បំភ្លឺ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​របស់​ខ្លួនភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជា លោក សុខ ឥសាន បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញហើយ​ កាលពីវេលាម៉ោង៨ និង៥៥នាទីព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ដើម្បី​បំភ្លឺ​លើ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​របស់​ខ្លួន ដែល​បាន​ប្តឹង​លោក អ៊ូ វីរៈ ពី​បទ​បរិហារកេរ្តិ៍​គណបក្ស ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​បណ្ដាញ​ព័ត៌មាន​ កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗនេះ៕

លោក សុខ ឥសាន បាន​ចូល​ទៅ​ដល់​តុលាការ​ហើយ ដើម្បី​បំភ្លឺ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​របស់​ខ្លួន

លោក សុខ ឥសាន បាន​ចូល​ទៅ​ដល់​តុលាការ​ហើយ ដើម្បី​បំភ្លឺ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​របស់​ខ្លួន