លោកសុខ ឥសាន្ត ចូលបំភ្លឺពីដំណើរ រឿងប្តឹងលោកអ៊ូ វិរៈ ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ

ភ្នំពេញ:
លោកសុខ ឥសាន្ត តំណាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើមបណ្តឹងបានចូលបំភ្លឺពីដំណើរ

រឿងប្តឹងលោកអ៊ូ វិរៈ ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ នៅវេលាម៉ោង8៖50នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី6 ខែឧសភា ឆ្នាំ2016នេះ។
លោកសុខ ឥសាន្ត ចូលបំភ្លឺពីដំណើរ រឿងប្តឹងលោកអ៊ូ វិរៈ ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ