តើអ្នកចង់ដឹងថាអ្នកបានចុច Like រូបភាព វីដេអូ អ្វីខ្លះទេនៅក្នុង Facebook ?

តើអ្នកចង់ដឹងថាអ្នកបានចុច Like រូបភាព វីដេអូ អ្វីខ្លះទេនៅក្នុង Facebook ?

ជាការណពិតណាស់នៅក្នុង Facebook មានរូបភាព និង វីដេអូជាច្រើនដែលយើងបានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ក្រៅពីនោះអ្នកប្រាកដជាចង់ដឹងហើយថា រូបភាពនិងវីដេអូទាំងនោះអ្នកបានចុច Like ឬក៏អត់? ថ្ងៃនេះយើងមានគន្លឹះដ៏ងាយមួយស្រួលមួយដោយប្រិយមិត្តគ្រាន់តែវាយនៅក្នុងប្រអប់ Search ថា Photos liked by.....ឈ្មោះដែលអ្នកចង់ដឹង ហើយចុច Search ជាការស្រេច។

Image: តើអ្នកចង់ដឹងថាអ្នកបានចុច Like រូបភាព វីដេអូ អ្វីខ្លះទេនៅក្នុង Facebook ?

---------------------------------------

ដោយ: ខន​ សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
តើអ្នកចង់ដឹងថាអ្នកបានចុច Like រូបភាព វីដេអូ អ្វីខ្លះទេនៅក្នុង Facebook ?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ

Facebook

Sovann2.com
តើអ្នកចង់ដឹងថាអ្នកបានចុច Like រូបភាព វីដេអូ អ្វីខ្លះទេនៅក្នុង Facebook ?

ចុះថ្ងៃទី 06 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 9:13 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ