​ការ​ញញឹម​សម្រាប់​ជីវិត​ដោយ​ការពត់​តម្រង់​ធ្មេញ​

dnt-news : ​គ្រប់​បុគ្គល​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​ត្រូវការ​ស្នាមញញឹម តែ​យ៉ាងណា​ម៉ិ​ញ​បុគ្គល​មួយចំនួន​មិន​ហ៊ាន​ញញឹម ដោយ​ពួកគាត់​ខ្លាច​ខ្មាស់​គេ ។​សូម​បញ្ចប់​ការភ័យខ្លាច​នេះ ដោយ​ការពត់​តំរង់​ធ្មេញ ដើម្បី​ទទួលបាន​ស្នាមញញឹម​ស្រស់ស្អាត និង​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​សំរាប់​មួយ​ឆាកជីវិត​របស់​អ្នក ។ បេសកកម្ម​របស់​មន្ទី​រ​ព្យា