មី​យ៉ាន់​ម៉ា គ្រោង​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ការពារជាតិ​ថ្មី​មួយ​ជាមួយនឹង​រុស្ស៊ី

រូបភាព៖ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី