នាឡិកាដៃដ៏ឆ្លាតវៃ Jewel និង Elegant របស់ Huawei មានលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ

នាឡិកាដៃដ៏ឆ្លាតវៃ Jewel និង Elegant របស់ Huawei មានលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ

កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន Huawei បានប្រកាសចេញនូវនាឡិកាដៃដ៏ដ៏ឆ្លាតវ័យ ថ្មីស្រឡាងរបស់ខ្លួនចំនួន2ម៉ូដែល គឺ Jewel

ហើយនិង Elegant ។ សំរាប់នាឡិកាដៃទាំង2ម៉ូដែលនេះ យើងបានរងចាំវាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយ

ហើយឥឡូវនេះនាឡិកាដៃទាំង2នេះ មានលក់នៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ ។ នាឡិកាដៃ Huawei ទាំង2ម៉ូដែលនេះ

មានលក់នៅលើគេហទំព័រ Best Buy, Newegg និង B&H Photo ហើយ ដែលម៉ូដែល Elegant តម្លៃ 499.99 $ ហើយម៉ូដែល Jewel តម្លៃ

599.99 $ ។ សំរាប់គេហទំព័រ Best Buy និង Newegg នឹងផ្តល់នូវការបញ្ចុះតម្លៃ 50 $ លើនាឡិកាដៃម៉ូដែលទាំង2នេះ ហើយចំពោះគេហទំព័រ

B&H Photo នឹងផ្តល់ជាកាដូជាកាតទិញទំនិញដែលតម្លៃ 50 $ វិញ ។

នាឡិកាដៃដ៏ឆ្លាតវៃ Jewel និង Elegant របស់ Huawei មានលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ

---------------------------------------

ដោយ: តុំ ផល្លាភិរម្យ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
នាឡិកាដៃដ៏ឆ្លាតវៃ Jewel និង Elegant របស់ Huawei មានលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
នាឡិកាដៃដ៏ឆ្លាតវៃ Jewel និង Elegant របស់ Huawei មានលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ

ចុះថ្ងៃទី06 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:40 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ