នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​តួកគី​ប្រកាស​លាលែង​ពី​តំណែង​ក្រោយ​មាន​ការ​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​ជា​មួយ​ប្រធានាធិបតី​

លោក Ahmet Davutoglu នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​តួកគី​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​អំពី​ការ​លាលែង​ចេញ​ពី​តំណែង​​របស់​លោក​ខណៈ​ពេល​មាន​ជម្លោះ​បែក​បាក់​ជា​មួយ​នឹង​ប្រធានាធិបតី​ Recep Tayyip Erdogan។