អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពល​ការិនី​ខ្មែរ​៣​នាក់ ដែល​ជួបប្រទះ​ការលំបាក​ក្នុង​ការងារ វិល​ត្រឡប់មក​កម្ពុជា​វិញ​

ភ្នំពេញ:
ស្ថាន​ឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី បាន​អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពល​ការិនី​ខ្មែរ​ចំនួន​០៣​នាក់ ដែល​បាន​ទៅធ្វើ​ការ​ផ្នែក​បោសសំអាត នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ហើយ​ជួបប្រទះ​ការលំបាក​ក្នុង ការងារ ឲ្យ​បាន​វិល​ត្រឡប់មក​កម្ពុជា​វិញ​។
​ពល​ការិនី​ទាំង​៣ នឹង​មកដល់​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃទី​៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង​៧:៣៥ នាទី​ព្រឹក តាម​ជើងយន្តហោះ AK 536  ។​

អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពល​ការិនី​ខ្មែរ​៣​នាក់ ដែល​ជួបប្រទះ​ការលំបាក​ក្នុង​ការងារ វិល​ត្រឡប់មក​កម្ពុជា​វិញ​

អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពល​ការិនី​ខ្មែរ​៣​នាក់ ដែល​ជួបប្រទះ​ការលំបាក​ក្នុង​ការងារ វិល​ត្រឡប់មក​កម្ពុជា​វិញ​