លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»

6 Videos


«Bounty Hunters» គឺជាប្រភេទរឿងដុំរបស់កូរ៉េដែលបានចូលរួមសម្ដែងដោយតារាប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោក លី មីនហូ (Lee Min-hoo) តារាស្រីចិននាង ធីហ្វានី ថាង (Tiffany Tang) និង តារាប្រុសចិនលោក វ៉លឡេស ជុង (Wallace Chung) ។ ភាពយន្តបែបសើបអង្កេត និង វាយប្រហារនេះទៀតសោតបានកំណត់ពេលវេលាចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាឈុតឆាកមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពសម្ដែងរបស់ប្រុសស្អាត លី មីនហូ ហើយចំពោះរូបថតទាំងនេះពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលចង់ទស្សនារឿង «Bounty Hunters» នេះកាន់តែខ្លាំង ៕  (ប្រភព ដ្រាម៉ាហ្វេវ័រ) កុសល

លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»
លី មីន​ហូ ដុត​អារម្មណ​អ្នកគាំទ្រ​តាមរយៈ​រឿង «Bounty Hunters»