11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. ការចាក់ចម្រៀង ឬផ្អាក

នេះជា​មុខងារ​ងាយ​បំផុត​ដោយ​គ្រាន់តែ​ចុច​ប៊ូតុងកណ្តាលម្តងនឹងលេងផ្អាក ហើយចុច​ម្តង​ទៀត​វា​នឹង​បន្ត​បទ​ចម្រៀង​ របស់អ្នក​ឬ​វីដេអូ​ដែល​អ្នកកំពុង​តែ​បើក​។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. រំលង

ចុច ប៊ូតុងកណ្តាលពីរដងដើម្បីរំលងទៅចម្រៀងបន្ទាប់។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. ទៅត្រឡប់មកវិញ

ចុច​ប៊ូ​តុ​ង​ក​ណ្តាល​បីដង​ដើម្បី​ត្រឡប់​ទៅ​បទ​ចម្រៀង​ចាស់​វិញ​ ។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. ខារទៅមុខ

ចុចប៊ូតុងទៅមុខពីរដងនិងសង្កត់ប៊ូតុងកណ្តាលអោយជាប់ ដើម្បីខារទៅមុខ ។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

​​​       5. ខារជាប់

ចុចប៊ូតុងទៅមុខបីដងនិងសង្កត់ប៊ូតុងកណ្តាលអោយជាប់ដើម្បីខារទៅមុខ។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. លើកទូរស័ព្ទ

ប្រសិនបើអ្នកទទួលការហៅទូរស័ព្ទខណៈពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាប់កាស សូម​ចុច​ប៊ូតុង​កណ្តាល​ម្តង​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​លើក​ទូរស័ព្ទ។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. Hold និងទទួលទូរស័ព្ទ

អ្នកក៏អាច​ Hold និងទទួលទូរស័ព្ទរបស់​ដៃគូរ​ម្នាក់​ទៀត​នៅ​ពេល​ដែលអ្នក​កំពុង​និយាយ​ទូរស័ព្ទ​បាន​ដែរ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុច​ប៊ូតុង​កណ្តាល​តែមួយ​ដង​គត់។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. ​មិនអើពើការហៅរបស់មនុស្ស​ទីពីរ

ចុចប៊ូតុងកណ្តាលរយៈពេលប្រហែលពីរវិនាទី​បើ​អ្នក​មិន​ចង់​អើពើ​និង​អ្នក​ដែលហៅ​ទូរស័ព្ទចូលទីពីរ ។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. ចុចប៊ិទបន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការហៅ

អ្នកបញ្ចប់ការហៅ​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុច​ប៊ូតុង​កណ្តាល​មួយ​ដង​ដើម្បី​បញ្ចប់ការ​ហៅ​។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. តំណើរការកម្មវិធី​Siri

ចុចនិងសង្កត់ប៊ូតុងកណ្តាលរយៈពេលប្រហែលពីរវិនាទីដើម្បីបើកកម្មវិធី Siri ។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

 1. ថតរូប

អ្នកអាចថតរូប​ដោយ​គ្រាន់​តែ​បើក​កម្មវិធីថត​រូប​ហើយ​ចុច​ប៊ូតុង​ប៊ិទ​ឫបើក​សម្លេង​ នោះវា​នឹង​ថត​រូប​បាន​ភ្លាម។

11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា​ លោកអ្នក​អាច​អនុវត្ត​វិធីខាង​លើ​នេះ​បាន​ លុះ​ត្រាណា​តែ​លោក​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់​កាស Original​ តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Mengsae

ប្រភព៖ 


 • 11 យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងថាកាសទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអាចធ្វើបាន已关闭评论
 • 9 views
 • Hide Sidebar
  A+
Publish on:2016/05/07  Category:ចំនេះដឹង
Tags: