បេក្ខជន Cambodian Idol បង្កើត Original Song ថ្មីដោយខ្លួនឯង

ថ្មី​ទៀត​ហើយ​ជា​មួយ​អ្នក​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ Original Song បទ ព្រោះអូនទើបបងគ្មានសង្សារ‬ របស់​បេក្ខជន Cambodia Idol  អ៊ាម វន្នី ដែលទើបតែចេញ Full Song ពេញលេញកាលពីថ្ងៃទី ១៨ កាលពីមិ្សលមិញនេះ។
ចង់ដឹងបទ ព្រោះអូនទើបបងគ្មានសង្សារ‬ ពីរោះប៉ុណ្ណា និងមានអត្ថន័យដូចម្តេច? សូមប្រិយមិត្តស្តាប់ទាំងអស់គ្នា៖

អត្ថបទៈសូររីកា
ប្រភព៖ facebook