ជាងជួសជុលផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព​

Company

LOXU Digital (Cambodia)co.,ltd   

type

Others

Industry

General Business Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Others

Hiring

1

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male

Language

Chinese-Cantonese--
Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Apr-19-2016

Closing Date

May-18-2016
 
  ជាងជួសជុលផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងគ្រឿងបន្លាស់កុំព្យូទ័រ:
- មានការអត់ធ្មត់និងមានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងគ្រឿងបន្លាស់កុំព្យូទ័រ
- អាចនិយាយភាសាចិនបានកាន់តែល្អ។

维修员:监控产品和电脑产品维修员,有相关的工作经验,有耐心及上进心,懂中文更佳。

Address: No.163C1,St.146, Sangkat Tuek Laak II, Khan Toul Kok Phnom Penh, Cambodia
Tel:098-929836
柬埔寨王国金边市堆谷区德洛河第二分区146路163c1号
电话:098-928236

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR

Phone

098-928236

Email

[email protected]

Website

http://www.watashi.com.kh

Address

No.163C1,St.146, Sangkat Tuek Laak II, Khan Toul Kok Phnom Penh, Cambodia