នំ​ពុម្ព​ក្ដារ​ចុច​Keyboard

ធ្លាប់​តែ​យក​ក្ដារ​ Keyboard មក​វាយ​ឲ្យ​ចេញ​ជា​ពុម្ព​អក្សរ​តែ​ពេល​នេះ​គេ​បាន​យក​មក​ធ្វើ​ជា​ពុម្ព​នំ​វិញ​ម្ដង​។​ ហើយ​ពុម្ព​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា​ Keyboard Waffle Iron ដែល​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​ពី​ដែក​និង​អាលុយមីញ៉ូម​ហើយ​មាន​រាង​ដូច​ Keyboard​តែ​ត្រូវ​បាន​គេ​បន្ថែម​នូវ​ដៃ​កាន់​។មាន​រូបភាព​ដូច​ខាង​ក្រោម​ ៖

អត្ថបទ ៖ Samrach
ប្រភព ៖