ព្រះមហាក្សត្រ តែងតាំង​លោក​កែវ រ៉េមី ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា មាន​ឋានៈ​ស្មើ​រដ្ឋមន្ត្រី

ភ្នំពេញ:
​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្តេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បាន​ត្រាស់បង្គាប់​តែងតាំង​លោក​កែវ រ៉េមី រដ្ឋលេខាធិការ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា មាន​ឋានៈ​ស្មើ​រដ្ឋមន្ត្រី បន្ថែម​លើ​មុខងារ​បច្ចុប្បន្ន​។ នេះ​បើ​យោងតាម​ព្រះរាជក្រឹត្យ​ចុះ​ថ្ងៃទី​៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​។​

ព្រះមហាក្សត្រ តែងតាំង​លោក​កែវ រ៉េមី ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា មាន​ឋានៈ​ស្មើ​រដ្ឋមន្ត្រី

ព្រះមហាក្សត្រ តែងតាំង​លោក​កែវ រ៉េមី ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា មាន​ឋានៈ​ស្មើ​រដ្ឋមន្ត្រី

ព្រះមហាក្សត្រ តែងតាំង​លោក​កែវ រ៉េមី ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា មាន​ឋានៈ​ស្មើ​រដ្ឋមន្ត្រី