លោកកែវ រ៉េមី នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ:
នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹក ថ្ងៃទី9 ខែឧសភា លោកកែវ រ៉េមី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ក្នុងខ័ណ្ឌទួលគោក ជិតអាជ្ញាធរមីន។