តិចនិចជួយឲ្យរូបរាងកាន់តែស្អាត និងទាក់ទាញ

ស្ត្រី​ជា​ច្រើន​តែងតែ​ចង់​បាន​រូបរាង​ស្រស់​ស្អាត​ស្រឡូន​ មាន​សាច់​សខ្ចី​មើល​ទៅ​សិច​ស៊ី ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ទាក់ទាញ​ជា​ខ្លាំង​ នៅ​ពេល​ទៅ​កន្លែង​សាធារណៈ​ ឫ​កម្មវិធី​នានា។ ដូច្នេះ​ស្ត្រី​គួរ​រៀប​ចំ​អាហារ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ធ្វើ​ការ​ហាត់ប្រាណ​ផង​តាម​ការ​ណែនាំ​ខាងក្រោម…។

– រៀបចំ​អាហារ​ពេលព្រឹក​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវៈ​ អត្រា​ការ​ដុត​បំផ្លាញ​ និង​សម្រក​ខ្លាញ់ កាន់​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ច្រើន​នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើសរើស​ទទួល​ទាន​អាហារ​ពេល​ព្រឹក បាន​សមស្រប​ល្អ​ចំពោះ​រូបរាង​ និង​ក្នុង​រយៈពេល​វែង។

– បន្លែ ផ្លែឈើ ជា​អាហារ​ចម្បងៈ ដូចជា​ផ្លែ​ប៉ោម​ ផ្លែ​ប៊័រ​ ផ្លែ​ឈើ​ត្រកូល​បឺររី​ មាន​សមាស​ធាតុ​ផ្សំ​នៃ​ខូលឡាចេន​ ដែល​រាងកាយ​ត្រូវ​ការ​ចំនួន​ច្រើន។

– ហាត់ប្រាណ​ក្នុង​ឥរិយា​បថ​ជួយ​សម្រក​រាងៈ គួរ​ហាត់ប្រាណ​ ឲ្យ​ស្អាត​សិចស៊ី និង​ជួយ​ឲ្យ​រាង​ស្វែល​ស្អាត​ឡើង។

– ម៉ូដល្អៗ ជួយ​បិទ​បាំង​រូបរាងៈ មិន​ថា​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​សម្លៀកបំពាក់​ដែល​សម​ជាមួយ​រូបរាង ​ឬ​រ៉ូប​ពណ៌​ស្រស់​ស្អាត​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​រូបរាង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​ស្វែល​ឡើង​គួរ​ជាទី​ពេញចិត្ត៕

ប្រភព៖ ទស្សនាវដ្តី