១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ

តារា​ស្រី​​ជា​ច្រើន​មាន​សម្ពាធ​​ ពេល​ដែល​​ពេល​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ឃើញ​មុខ​ពិត​នៅ​ទី​សាធារណៈ ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​​​រីករាយ នៅ​ពេល​ឃើញ​សម្រស់​ខ្លួន​ស្អាត​ពេល​ផាត់​មុខ​ចូល​តាម​ទូរទស្សន៍​ សម្ដែង​រឿង ​និង​ទស្សនាវដ្ដី​ផ្សេង​ៗ។​ យ៉ាងណាក្ដី​ ​ស្រ្តីមួយ​ចំនួន​ទោះ​ផាត់​ ឬ​មិន​ផាត់​មុខ​ សម្រស់​របស់​ពួក​គេ​នៅ​តែ​ស្រស់​ស្អាត។ ខាង​ក្រោម​ជា​រូបរាងពិត​របស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី​១២​នាក់​​​មុន​ និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ៖

 

១. Angelababy

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
២.Angela Chang

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
៣.Barbie Hsu

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
៤.Rosamund Kwan

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
៥.Li Bingbing

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
៦.Li Xiaolu

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
៧.Chiling Lin

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
៨.Cecilia Liu Shishi

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
៩.Crystal Liu Yifei

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
១០.Tong Liya

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
១១.Joey Wong

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ
១២.Vicki Zhao Wei ​​​

 

១២​សន្លឹក ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ពិត​ៗ​​របស់​តារាស្រី​អាស៊ី​​មុន និង​ក្រោយ​ផាត់​មុខ

 

ចុចអាន៖​កំពូល​តារា​​កែ​ភេទថៃ Nong Poy ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​លើ​កម្រាល​ព្រំ​ក្រហម​នៅ​ហុងកុង

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រផព៖ jaynestars