ក្រុមហ៊ុន​ ៥ លក់​​​ទូរសព្ទ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេនៅ​ត្រីមាស​ដំបូង​​ឆ្នាំ​នេះ​

ចំនួន​ទូរសព្ទ​​លក់​ចេញ​ក្នុង​ត្រីមាស​ដំបូង​នា​ដើម​ឆ្នាំ​ ២០១៦​ នេះ​មាន​ចំនួន​សរុប​ ៣៣៤,៩​លាន​គ្រឿង​ ​ដោយ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​បន្តិច​បន្តួច​ប្រៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ ដែល​មាន​ចំនួន​ ៣៣៤,៣​លាន​គ្រឿង។

 

ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ ៥ លក់​ចេញ​ទូរសព្ទ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​នា​ត្រីមាស​ដំបូង៖

 

១. Samsung

 

ក្រុមហ៊ុន​ ៥ លក់​​​ទូរសព្ទ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេនៅ​ត្រីមាស​ដំបូង​​ឆ្នាំ​នេះ​

 

-លក់​ចេញ​បាន៖ ៦១,៩​លាន​គ្រឿង​ ​ថយ​ចុះ​ ០,៦​% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ទៅ​
-ទំហំ​ទីផ្សារ៖ ២៤,៥​%

 

២. Apple

 

ក្រុមហ៊ុន​ ៥ លក់​​​ទូរសព្ទ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេនៅ​ត្រីមាស​ដំបូង​​ឆ្នាំ​នេះ​

 

​​​​-លក់​ចេញ​បាន៖ ៥១,២​លាន​គ្រឿង​ ​ថយ​ចុះ​ ៦,៣​% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ទៅ​
-ទំហំ​ទីផ្សារ៖ ១៥,៣​%

 

៣. Huawei

 

ក្រុមហ៊ុន​ ៥ លក់​​​ទូរសព្ទ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេនៅ​ត្រីមាស​ដំបូង​​ឆ្នាំ​នេះ​

 

​​​-លក់​ចេញ​បាន៖ ២៧,៥​លាន​គ្រឿង​ ​កើន​ឡើង​​ ៥៨,៤​% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ទៅ​
-ទំហំ​ទីផ្សារ៖ ៨,២​%

 

៤. Oppo

 

ក្រុមហ៊ុន​ ៥ លក់​​​ទូរសព្ទ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេនៅ​ត្រីមាស​ដំបូង​​ឆ្នាំ​នេះ​

 

​​​-លក់​ចេញ​បាន៖ ១៨,៥​លាន​គ្រឿង​ ​កើន​ឡើង​​ ១៥៣,២​% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ទៅ​
-ទំហំ​ទីផ្សារ៖ ៥,៥​%

 

៥. Vivo

 

ក្រុមហ៊ុន​ ៥ លក់​​​ទូរសព្ទ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេនៅ​ត្រីមាស​ដំបូង​​ឆ្នាំ​នេះ​

 

​​​​​-លក់​ចេញ​បាន៖ ១៤,៣​លាន​គ្រឿង​ ​កើន​ឡើង​​ ១២៣,៨​% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ទៅ​
-ទំហំ​ទីផ្សារ៖ ៤,៣​%

 

ចុច​អាន៖ ទិដ្ឋភាព​ពី​ក្នុង​រោងចក្រដំឡើង​ iPhone ​ដ៏​​អាថ៌កំបាំង​របស់​ចិន

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ ChinaDaily
​​​​​​​