បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…

6 Videos


តារាសម្ដែងប្រុស ស្បែកសខ្ចី សាច់ដុំរឹងមាំ និងជាទីស្រឡាញ់របស់នារីៗ លោក បញ្ញាសិទិ្ធ កាលពី ពេលថ្មីនេះ បានទម្លាយនូវអ្វីដែលលោកស្រឡាញ់បំផុតឲ្យទស្សនិកជនទាំងឡាយបានដឹង ។

បើតាមការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក លោក បញ្ញាសិទ្ធិ បានសរសេរនូវអ្វីដែលលោក ស្រឡាញ់បំផុតនោះថា «នេះជាការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុត» ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកកាន់តែ ច្បាស់ខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀត នៅពេលដែលលោកបានភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបសញ្ញា មេក្រូហ្វូន ភ្លេង ឧបករណ៍តន្ត្រី និងផ្ទាំងសម្រាប់ប្រើក្នុងការថតវីដេអូ ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចយល់យ៉ាងច្បាស់ថា អ្វីដែលលោក បញ្ញាសិទ្ធិ ស្រឡាញ់បំផុត គឺការងារសិល្បៈនេះតែម្ដង មានទាំងការរាំ ការច្រៀង ពិសេសគឺការសម្ដែងភាពយន្តតែម្ដង ។

សូមបញ្ជាក់ថា លោក បញ្ញាសិទ្ធិ គឺជាតារាសម្ដែង ហើយក៏មានទេពកោសល្យក្នុងការច្រៀងផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ លោកកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជន ទាក់ទងនឹង ការងារសិល្បៈដែលគាត់ស្រឡាញ់នេះតែម្ដង ៕ ខេមរា

បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…
បញ្ញា​សិទ្ធិ​ ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បំផុត​គឺ​…