លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ ប្រាក់ សុខុន នឹងជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង​ នៅថ្ងៃស្អែក

ភ្នំពេញ:

លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង​ នៅក្រសួងការបរទេសម៉ោង៣:០០រសៀល​ ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា។