មួយ​ណា​ជា​ Crush របស់​អ្នក​ ?

នៅថ្ងៃនេះ ខេមបូមេក ទំព័រ ហ្វេសិននឹងបង្ហាញជូននូវស្ទីលតុបតែងខ្លួន និងម៉ូតសក់ប្លែកៗរបស់ក្មេងប្រុស Cute Cute មកពីជុំវិញពិភពលោក។

សុំសួរមួយបើក្មេងទាំងអស់ Cute បែបនេះ មួយណាដែលជា Crush របស់អ្នក ?