​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

​ក្រុម​ Cambodian Tiger ​ធ្វើ​បាន​ត្រឹម​​ស្មើ​គ្នា​​១-១ ​​ជា​មួយ​ណាហ្គាវើល​​​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ពាន​រង្វាន់​​លីគ​កំពូល​កម្ពុជា​សប្ដាហ៍​ទី៧ ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦។ ខាង​ក្រោម​ជា​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​នៃ​ការ​ប្រកួត​រវាង​ក្រុម​ទាំង​ពីរ​៖

​​​​​​​

​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​ជក់​ចិត្ត​​រវាង​ Cam-Tiger ​និង​ ណាហ្គាវើល​​យប់​មិញ

 

អត្ថបទ​៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​