សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

ភ្នំពេញ:
កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ខណ្ឌដង្កោ បាន​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ០៦​នាក់ ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ ទាមទារ​តវ៉ា ដោយ​ដោះលែង មន្ត្រី អាដ​ហុង និង គ​.​ជ​.​ប ទាំង ០៥​នាក់ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៩​ខែឧសភា​នេះ​។

​ការ​ពាក់អាវ​ពណ៌​ខ្មៅ​សម្តែង​មតិ មិន​ពេញចិត្ត​ចំពោះ​ការ​
​ឃុំខ្លួន​មន្ត្រី​ការពារ​សិទ្ឋិ​មនុស្ស ADHOC ៤ រូប និង​មន្ត្រី គ​.​ជ​.​ប​.​ម្នាក់​។​
​ដោយ​ពួកគេ​យល់ថា ការ​ចោទ​ការចាប់​បែបនេះ គឺជា​ទង្វើ​ខ្មៅ​ងងឹត​ពេក​ហើយ​។ តែ​ផ្ទុយទៅវិញ​រដ្ឋាភិបាល​បែ​ជា​លាប​ពណ៌ និង​ចោទថា ការ​ពាក់អាវ​ពណ៌​ខ្មៅ​នេះ ជា​មុខសញ្ញា​ក្រុម​បដិវត្តន៍​ពណ៌ ក្រុមប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន​ប្រការ​អោយ​មន្ត្រី​គ្រប់​ជាន់ថ្នាក់​ចាត់វិធានការ​អ្នក​ពាក់​អាវខ្មៅ វា​អយុត្តិធម៌​ខ្លាំងណាស់​។​

​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ខណ្ឌដង្កោ បាន​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ ទាមទារ​តវ៉ា ដោយ​ដោះលែង មន្ត្រី អាដ​ហុង និង គ​.​ជ​.​ប ទាំង ៥​នាក់​។
    
ជន​ដែល​គេ​ចាប់​ខ្លួន​មាន​៖
១- លោក អ៊ី សា​រ៉ុ​ម នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ធាងត្នោត
២- លោក ថាវ គឹម​សាន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​អង្គការ​លីកាដូ​
 ៣- អ្នកស្រី សរ ស៊ន តំណាង​ប្រជាពលរដ្ឋ​បុរី​កីឡា
៤- កញ្ញា ស៊ង ស្រី​លាភ តំណាង​ប្រជាពលរដ្ឋ បឹងកក់​
 ៥- អ្នកស្រី គង់ ចន្ថា តំណាង​ប្រជាពលរដ្ឋ បឹងកក់​
 ៦- អ្នកស្រី ប៉ូវ សោភា តំណាង​ប្រជាពលរដ្ឋ បឹងកក់​៕​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​

សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដីធ្លី ៦​នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ស្លាក់​ពាក់់​ខ្មៅ​