គ្រោះរាំងស្ងួត​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​២​លាន ៥​សែន​នាក់​

​ភ្នំពេញ​៖ តាម​ការបញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹង​ពី លោក កែវ វី នាយក​ខុទ្ទកាល័យ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយ នៃ​ក្រសួង​ធនធានទឹក​ថា​៖ គ្រោះរាំងស្ងួត នៅពេល​ថ្មីៗ បាន​ប៉ះពាល់​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រមាណ​ចំនួន​២​លាន ៥​សែន​នាក់​។ ក្រៅពី​ប៉ះពាល់​ដល់​មនុស្ស​ហើយ គ្រោះរាំងស្ងួត​ក៏បាន​សម្លាប់សត្វ​រាប់រយ​ក្បាល ត្