សារ៉ាយ សក្ខណា ផ្ទុះ​សំណើច​មួយ​ទំហឹង ពេល​ប្រទះ​ចម្លើយ​របស់​ម្ដាយ

សារ៉ាយ សក្ខណា ដែល​ទើប​បាន​ត្រឡប់​ទៅ​អាមេរិកវិញ​ថ្មី​ៗ ក្រោយ​មក​លេង​ជាង​២​ខែ​មុន​នោះ បាន​ផ្ទុះ​សំណើច​មួយ​ទំហឹង ពេល​លឺ​ចម្លើយ​របស់​ម្ដាយ​នាង អ្នក​ស្រី ចាប ផាន់​សម្ផស្ស ឆ្លើយ​ត្រូវ​នឹង​ល្បែង​ល្បង​ប្រាជ្ញា​មួយ​របស់​កម្មវិធី។

 

សារ៉ាយ សក្ខណា ផ្ទុះ​សំណើច​មួយ​ទំហឹង ពេល​ប្រទះ​ចម្លើយ​របស់​ម្ដាយ

 

សំណើច​សើច​ក្អាកក្អាយ របស់​ពិធីការិនី និង​តារា​កិត្តិយស​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង ក្នុង​វគ្គ​សំណួរ​ក្ដៅ​ៗ ឬ “Hot Question” របស់​កម្មវិធី​កម្សាន្ត “ម៉ាអេម” ។ ល្បែង​ល្បង​ប្រាជ្ញា​អ្វី សំណួរ​អ្វី ហើយ​អ្នក​ស្រី សម្ផស្ស ឆ្លើយ​បែប​ណា​ទើប​ត្រូវ​។

 

តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា

 

វគ្គ​ទី​១

 

 

វគ្គ​ទី​២

 

 

វគ្គ​ទី​៣