ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ជាង​១សែន​នាក់​ដាក់​ញត្ដិ​ហៅ​ឲ្យ​មាន​ការ​បញ្ចប់​ការ​ផ្ដល់​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ហួស​ដល់​អ្នក​នយោបាយ​ដែល​ចូល​និវត្ដន៍

មាន​ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ជាង​១សែន​៣ម៉ឺន​៨ពាន់​នាក់​បាន​នាំគ្នា​ចុះ​ហត្ថលេខា​​លើ​ញត្ដិ​មួយ​ដែល​បាន​រៀប​ចំ​ផ្ដួច​ផ្ដើម​គំនិត​ដោយ​ស្រី​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​គ្វីនស្លែនដ៍​ ដែល​បាន​ហៅ​ឲ្យ​មាន​ការ​បញ្ឈប់​ការ​ផ្ដល់​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​​សន្ធាប់​ដល់​បណ្ដា​អ្នក​នយោបាយ​អូស្ដ្រាលី​ដែល​ចូល​និវត្ដន៍។

  • ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ជាង​១សែន​នាក់​ដាក់​ញត្ដិ​ហៅ​ឲ្យ​មាន​ការ​បញ្ចប់​ការ​ផ្ដល់​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ហួស​ដល់​អ្នក​នយោបាយ​ដែល​ចូល​និវត្ដន៍已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+