រ៉ា​ប៊ី មិន​ចង់​ឡូយឆាយ​ពេល​ឪពុកម្ដាយ​នៅ​ក្រ​

dnt-news : កញ្ញា រ៉ា​ប៊ី គឺជា​តារាចម្រៀង​របស់​ផលិតកម្ម ថោ​ន ទី​០១​ហើយ​ដែល​បាន​ប្រាប់ថា នាង​មិន​ចាយវាយ​ប្រាក់ចំណូល​ពី​សិល្បៈ​មក​បំប៉ន​ភាព​ឡូយឆាយ​ដូចជា​ការផ្លាស់ប្ដូរ​រថ​យន្ត​ទំនើបៗ ឬ​ការរស់នៅ​ក្នុងផ្ទះ​វិឡា​មានតម្លៃ​រាប់សែន​ដុល្លារ ដើម្បី​បង្អួត​មិត្តភក្តិ​ក្នុង​សិល្បៈ ខណៈដែល​ឪពុកម្ដាយ​មិនទាន់មាន​ជីវ