របៀបទាញយក Account Facebook មកវិញនៅពេលដែលគេ Hack Account របស់យើង

របៀបទាញយក Account Facebook មកវិញនៅពេលដែលគេ Hack Account របស់យើង

នាពេលថ្មីៗ មាន​ Account Facebook ជាច្រើនត្រូវបានគេ Hack ចូលដោយយើងមិនបានដឹងខ្លួនមុន។ Account Facebook ដែលត្រូវបានគេ Hack ចូល​នោះគឺវានឹងត្រូវខូច ហើយយើងនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បានទៀតទេ។ ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានគន្លឹះមួយអាចជួយទាញយកនៅ Account Facebook ដែលត្រូវគេ Hack ត្រលប់មកប្រើប្រាស់វិញដោយប្រិយមិត្តធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម៖

Image: របៀបទាញយក Account Facebook មកវិញនៅពេលដែលគេ Hack Account របស់យើង

ចូលទៅកាន់ Settings ->> General ->> Password ->> វាយ Password ចាស់ ->> ដើម្បីដូរយក Password ថ្មី (បើសិនជាវាយ Password ចាស់មិនចូល សូមចូលទៅកាន់ https://www.facebook.com/hacked រួចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ Facebook
។ ពេលនោះក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងឲ្យយើងវាយនៅលេខកូដចាស់ រួចចុច Log Out of other devices ដើម្បី​កុំឱ្យ​គណនី​យើង​ជាប់​លើ​ឧបករណ៍​ទាំងឡាយ​ដែល Log In​។​ បន្ទាប់មក Log in សាជាថ្មីជាការស្រេច។

Image: របៀបទាញយក Account Facebook មកវិញនៅពេលដែលគេ Hack Account របស់យើង

Image: របៀបទាញយក Account Facebook មកវិញនៅពេលដែលគេ Hack Account របស់យើង

---------------------------------------

ដោយ: ខន​ សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
របៀបទាញយក Account Facebook មកវិញនៅពេលដែលគេ Hack Account របស់យើង

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ

Facebook

Sovann2.com
របៀបទាញយក Account Facebook មកវិញនៅពេលដែលគេ Hack Account របស់យើង

ចុះថ្ងៃទី 10 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:10 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ