សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើ​សារ​លិខិត​ថ្វាយ​ព្រះ​ពរ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ

សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើ​សារ​លិខិត​ថ្វាយ​ព្រះ​ពរ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ